Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Tarkistettu: 26.9.2016
www.retrotaksi.fi/rekisteriseloste

1. Rekisteripitäjä

Nimi

Retrotaksi

Yhteystiedot

Helsinki-Malmin lentoasema
00700  Helsinki
Puhelin 0200 666 66
Sähköposti: info@retrotaksi.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi

Retrotaksi

Yhteystiedot

Helsinki-Malmin lentoasema
00700  Helsinki
Puhelin 0200 666 66
Sähköposti: info@retrotaksi.fi

3. Rekisterin nimi

Retrotaksi:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Retrotaksi:n asiakastietojen ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Retrotaksi:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Retrotaksi:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Retrotaksi:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Retrotaksi:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Retrotaksi:n asiakaspalveluun, sähköpostitse info@retrotaksi.fi tai rekisterinhoitajalle.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin saadaan tiedot:

  • rekisterinpitäjän oman toiminnan tuloksena
  • asiakkaan itse syöttäminä Retrotaksi:n eri verkkopalveluissa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Retrotaksi:n käytössä, paitsi Retrotaksi:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Retrotaksi:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Retrotaksi:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Retrotaksi:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia sekä käyttöoikeuksia toiminnanohjausjärjestelmiin. Rekisteri sijaitsee Retrotaksi:n salasanalla suojatulla palvelimella.